2May

Em Mỹ Linh nhận tín chỉ B ĐHSP.TPHCM

Em Mỹ Linh hiện là học sinh lớp 8 ở Hốc Môn , TP.HCM   .  Năm nay em 14 tuổi . Em vừa thi đậu tín chỉ B tiếng Anh của trường ĐHSP TP.HCM . Em cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất dự thi tiếng Anh .

a

b

Post Comment