15Jan

Bạn Mỹ Linh -12 tuổi nhận tín chỉ A tiếng Anh

Em Mỹ Linh – 12 tuổi hiện đang học lớp 7. Em nhận chứng chỉ A của trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM .

my-linh

 

my-linh-2

 

Em là học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận ở Hốc Môn, TP.HCM. Học kỳ 1 năm học 2012 – 2013, em Linh thi đạt 10 điểm môn tiếng Anh ở trường. Em nói tiếng Anh khá lưu loát về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Post Comment