Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

  • CƯỜNG QUỐC GIÁO DỤC PHẦN LAN

    Những người thầy ở thiên đường giáo dục TTO – Ở một số nước châu Âu, nghề giáo là lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên ở Phần Lan, nghề giáo được đánh giá cao hơn so với các nghề khác trong xã hội.  Cô Tea Vuorinen trò chuyện với học sinh tại Trường Viikki – Ảnh:…