Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

  • Môi trường học thoải mái đưa học sinh đến đích xa hơn

    Môi trường học thoải mái đưa học sinh đến đích xa hơn

    31/05/2015 11:15 GMT+7 TT – “Việc làm thế nào để khuyến khích, khen thưởng học sinh tiểu học trong quá trình học cũng là thử thách của các giáo viên người nước ngoài chúng tôi” – Tiến sĩ William Johnson chia sẻ. Một buổi học ngoại khóa tìm hiểu về động vật của học sinh Trường…