Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

  • Đi thực nghiệm khi học MBA được lợi gì ?

    Đi thực nghiệm khi học MBA được lợi gì ?

    Andrew Eder Trong hai năm qua Christina Walsh đã sang Nhật, vượt sa mạc Atacama ở Chi Lê, trượt tuyết ở núi Alps tại Áo và đi du lịch Vienna và Budapest. Cố gái 29 tuổi này không đi nghỉ dài ngày hoặc nghỉ giữa kỳ của trường. Cô đang học thạc sỹ quản trị…