Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

  • Đề thi tiếng Anh tăng cường lớp 1

    Đề thi tiếng Anh tăng cường lớp 1

    Nhằm giúp phụ huynh tham khảo để hướng dẫn trẻ lớp Lá chuẩn bị thi vào chương trình tiếng Anh tăng cường lớp 1 ở TP.HCM , Thanh Niên đăng Cấu trúc đề khảo sát chương trình Tiếng Anh tăng cường lớp 1 tại TP.HCM . A. PHẦN KHẢO SÁT(thời gian: khoảng 7 phút cho…